3 maj 2011

Nytt bankgironummer

Viktig information! Klubben har nu gått över från postgiro till bankgiro. Med det följer att eventuella betalningar till klubben ska göras till bankgiro: 747-1121.
Hälsningar kassören.

Inga kommentarer: