16 januari 2012

Viktig information

Årsmöte: Lördagen den 4 februari klockan 11.00 är det dags för årsmöte i Whippet Race Halmstad på Annies gård i Haverdal. Mötet tar ungefär en timme och därefter bjuder klubben på kaffe och fralla. Anmäl senast den 2 februari klockan 17.00 till viveka.hedbjork@kingsatco.se.
Särskilt välkomna är ni som under 2011 tagit licens på era hundar.

Hälsningar styrelsen

Medlemsavgift 2012: Nytt år betyder att det på nytt är dags att betala in medlemsavgift till klubbens bankgiro 747-1121.
Medlemsavgiften är för huvudmedlem 225 kr. För familjemedlem 100 kr. Licensavgift är 75 kr per hund (går oavkortat till huvudsstyrelsen).
Glöm inte att ange namn på familjemedlem och namn på licenshundarna.
Betala in så snart som möjligt – helst före den 4 februari.

Hälsar kassören

Inga kommentarer: