14 februari 2012

Mer från årsmötet

Vid årsmötet valdes följande personer till styrelsen för 2012:

  • Ordförande: Viveka Hedbjörk, omval på ett år.
  • Sekreterare: Torsten Axelsson, omval på två år.
  • Ledamot: Jonas Leihed, nyval på två år.
  • Suppleant: Pär Ek, nyval på två år.
  • Kjell Kings, kassör, och Christina Sjöberg Lagerström, ledamot, sitter också i styrelsen och har ett år kvar, samma gäller för Marianne Andersson som är suppleant.
  • Stefan Ivarsson omvaldes som revisor.
  • Mia Kristoffersson och David Lindblom valdes till valberedning.
  • Inga-Lill Axelsson valdes till tävlingsanmälare.
  • Christina Sjöberg Lagerström är klubbens representant i huvudstyrelsen.
  • Torsten Axelsson är suppleant i HS.
Torsten, Pär, Christina och David kommer att åka på whippet race årsmöte i Ödeshög den 10 mars.

Inga kommentarer: